Lords Digital Chamber
Connect to members of the House of Lords

Baroness Morgan of Ely

Menu
View:
 
Filter by topic
RT @walesintheworld: Gwych cwrdd ag aelodau'r @BritishIrishPA yn @CynulliadCymru y bore 'ma i drafod ein profiad o hyrwyddo'r @Cymraeg, fel…
RT @walesintheworld: Great to meet members of the @BritishIrishPA at @AssemblyWales this morning to discuss our experience in promoting the…
RT @walesintheworld: Great to catch up with members of @WelshYouthParl at @AssemblyWales We had a useful discussion about the big 🌎issues…
RT @walesintheworld: Gwych i ddal i fyny gydag aelodau o @seneddiechyd yn @CynulliadCymru Cawsom drafodaeth fuddiol am materion mawr y 🌎…
RT @dmihalache: Great meeting today in #Cardiff with @MarkDrakeford the First Minister of Wales. We spoke about Romania’s Presidency of the…
RT @wg_CounselGen: We’ve consistently called for the UK Government’s post-Brexit migration proposals to be re-thought. A £30,000 threshold…
RT @learncymraeg: Wyt ti wedi recordio dy lais ar Common Voice @Mozilla eto? Have you tried recording your voice using @Mozilla Common Voic…
RT @fmwales: Yesterday saw the 3rd anniversary of the Brexit referendum. Wales is a welcoming, inclusive nation & I want to reassure the th…
RT @fmwales: Ddoe oedd tair blynedd ers y refferendwm Brexit. Mae Cymru'n genedl groesawgar, gynhwysol & hoffwn bwysleisio i'r miloedd o dd…
RT @walesintheworld: Delighted to welcome #Romania’s Ambassador to the UK @dmihalache to #Wales & to host a reception to celebrate the cont…
RT @walesintheworld: Pleser croesawu Llysgennad Rwmania i'r DU @dmihalache i #Cymru ac i gynnal derbyniad i ddathlu cyfraniad y 1,500 o wla…
RT @Julia_Full: Da iawn @Eluned_Morgan am ddiolch yn @Tafwyl i rieni di-Gymraeg am eu rhan yn nhwf addysg Gymraeg Caerdydd. Gyda 70% o blan…
Mae’n rhaid ein bod ni bron a chyrraedd y miliwn yna o weld faint sydd yn @Tafwyl heno. https://t.co/i74TIZTqYU
RT @PabloPerezA: President @JunckerEU on common EU leaders position on Brexit: "There is nothing new because we repeat unanimously: there…
RT @DeiniolCarter: Roedd y gorymdaith dathlu 70 mlynedd addysg Gymraeg yn y brifddinas yn wych. Diolch i'r ysgolion, @RhAG1, @huwthomas_Wal
RT @DaiLingual: #Tafwyl @Eluned_Morgan yn talu teyrnged i ymgyrchwyr #addysg yng Nghaerdydd ac yn cofio protestio - a thaflu cerrig - at by…
RT @MarkDrakeford: Very happy that we have a fantastic @WelshLabour candidate who will stand up for people across Brecon & Radnorshire. Th…
RT @walesintheworld: Great to be at @Tafwyl – a festival that provides opportunities for adults, young people and children to experience th…
RT @walesintheworld: Gwych i fod yn @Tafwyl – gŵyl sy'n rhoi cyfleoedd i oedolion, pobl ifanc a phlant gael profiad o'r Gymraeg yng nghalon…
RT @walesintheworld: A pleasure to show the Irish Consul General to Wales around @Tafwyl tonight @irelandinwales https://t.co/SG8krLSiQG